Revidert formel for beregning av differanser mellom FSIQ og GAI (WISC-IV)

Om du pleier å beregne General Ability Index (GAI), bør du laste ned en oppdatering til skåringsprogrammet til WISC-IV og en ny tabell til WISC-IV Manual Del 1. Denne oppdateringen justerer de kritiske verdiene som kreves for å oppnå statistisk signifikans.

Les mer om revideringen og last ned en oppdatering av skåringsprogrammet samt en ny tabell til manualen.