ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

BASC-3 banner

Behavior Assessment System for Children, Third Edition

→ Klikk på lenken, så kan du se en lengre presentasjon av BASC-3 ←

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses.

Områdene som skalaen måler er blant annet:

  • Aggresjon
  • Atypisk atferd
  • Depresjon
  • Hyperaktivitet
  • Lærevansker
  • Somatisering
  • Unnvikende atferd
  • Atferdsvansker
  • Oppmerksomhetsproblemer
  • Tilpasningsevne
  • Kommunikasjon
  • Sosiale ferdigheter
  • Eksekutive funksjoner
  • Mobbeatferd

BASC-3 er enkel å administrere via vår digitale plattform – Q-global. Resultatsammenstillingen gjør det mulig å sammenligne resultatet mellom ulike respondenter: lærere samt foreldre. Man kan også sammenligne resultatet over tid, for å for eksempel vurdere behandlingseffekter. En annen fordel med den digitale administreringen er at man raskt får tilgang til testresultatet etter at administreringen er fullført.

BASC-3 har skandinaviske normer som bygger på et stratifisert utvalg som avspeiler normalpopulasjonen i Norge, Sverige og Danmark.

Bruksområder

BASC-3 er like godt egnet for bruk innen skolehelsetjenesten som innenfor psykisk helsevern for barn og ungdommer. Ettersom målene i BASC-3 er kvantifiserte er det mulig å sammenligne testresultater, for eksempel mellom forskjellige grupper før og etter behandling. Vurderingsskjemaene kan derfor med fordel brukes i forskningsprosjekter.

Avvikende atferd og/eller tegn på psykiske vanskeligheter hos barn er en av hovedårsaken til, at man iverksetter en undersøkelse av barnet. Med hjelp av BASC-3 kan slik problematikk kartlegges, og svakheter og styrker tydeliggjøres. Selv om BASC-3 alene ikke kan legges til grunn for diagnostisering, kan man ved å analysere resultatene få et dypere innblikk ettersom problematikken kan kobles til diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den norske versjonen av BASC-3 består av tre ulike vurderingsskjemaer beregnet for alderen 6:0 – 19:11 år, delt inn i to aldersgrupper. Skjemaene inneholder mellom 137–187 påstander. BASC-3 bygger på den grunnleggende ideen om triangulering, det vil si å samle inn, og integrere informasjon fra forskjellige respondenter.

Ulike rapporter

Her kan du se eksempelrapporter for digital administrering av BASC-3.  

Norsk tilpasning

Skandinaviske normer (6–19 år) samt data fra kliniske grupper; barn med ADHD, barn med/under utredning for autismespekterforstyrrelse og barn med atferdsvansker.

Vil du avtale en produktpresentasjon om BASC-3 online, eller har du et annet spørsmål? Klik her. 

Bestill BASC-3 her!

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top