Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
GettyImages-1171809107_LowRe

Flere digitale tester?

Hei! 

 

Jeg lurer på om det er planer om å digitalisere flere tester slik at de blir tilgjengelige i Q-interactive, for eksempel RBANS? Vi vil gå over til digital testing i størst mulig utstrekning og ønsker så mange tester som mulig på plattformen. Kan et samarbeid med andre testforlag være veien videre for at flere tester skal bli tilgjengelige i digitalt format? 

 

Svar: 

 

Så fint at dere vil ha mer digital testing! Generelt vil alle nye tester som publiseres, være digitale eller ha en digital komponent. Avhengig av hvilken type test eller skala det dreier seg om, enten med mulighet for administrering med Q-interactive eller – slik tilfellet er for flere nye vurderingsskalaer – administrering på Q-global. De senest publiserte instrumentene, BASC-3 for vurdering av atferdsproblematikk og følelsesmessig problematikk hos barn og ungdom, samt Brown EF/A for kartlegging av brister i eksekutive funksjoner knyttet til ADHD, kan begge administreres helt digitalt på Q-global. 

 

I høst vil også en revidert versjon av Vineland – Vineland-3 – bli publisert på Q-global med mulighet for helt digital administrering. I 2022 planlegger vi dels en digital versjon av BASC-3 BESS, screening for risiko hos barn og unge for å utvikle forskjellige typer problematikk, og digital administreringsstøtte for Bayley-4 – utviklingsvurdering for de aller yngste. 

 

Når det gjelder tester med Q-interactive, er ventetiden imidlertid lengre. Den neste testen som står for tur, er WAIS 5, som sannsynligvis kommer i 2023 eller 2024. På litt lengre sikt har vi tro på WMS 5, en digital versjon av DKEFS og kanskje også en oppdatert NEPSY. 

 

Men alt dette gjelder nye tester. Det er dessverre ingen planer om å digitalisere eldre tester som i dag bare finnes i papirversjon. Vi ser med misunnelse på vårt store naboland i vest, som nå har et svært stort «bibliotek» av digitale tester, og der prosessen med å digitalisere eldre tester stadig pågår. For vårt eget begrensede språkområde er det for tiden ingen planer om noe tilsvarende (og for øvrig heller ikke i noen større utstrekning i andre land utenfor USA). Akkurat nå ser vi imidlertid på muligheten for å tilby kjøp av lisenser til andre lands tester på samme plattform. Hvis du vil vite mer om det, må du gjerne ta kontakt! 

 

Det er per i dag ingen planer om integrering av tester fra andre forlag eller plattformer, men det er en interessant tanke!

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.