ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
vinelandlogo

Vineland-3 måler forskjellige domener innenfor adaptiv atferd, og testen hjelper deg med effektivt å identifisere ulike funksjonsnedsettelser hos barn og unge. Den nye versjonen identifiserer sterke og svake sider med større presisjon og måler domener som stemmer overens med de primære adaptive ferdighetsområdene i diagnosen intellektuell funksjonsnedsettelse i DSM-5.

Vinelandinfo-NO

Vineland-3

I mer enn 30 år har Vineland vært et av de internasjonalt mest brukte og anerkjente verktøyene for kartlegging av adaptive ferdigheter. Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland-3) er et individuelt administrert instrument som brukes til vurdering av adaptive ferdigheter, og som med fordel kan brukes ved mistanke om intellektuelle, utviklingsmessige eller andre funksjonsnedsettelser. Ved hjelp av Vineland-3 kan en persons adaptive atferd vurderes innenfor følgende fire atferdsdomener:

 • kommunikasjon
 • dagliglivets ferdigheter
 • sosiale ferdigheter
 • motorikk (3–9 år) 

Instrumentet består av to forskjellige spørreskjemaer som gir mulighet for å innhente informasjon om barnets/ungdommens adaptive ferdigheter i to ulike og viktige perspektiver:

 • Foreldreskjemaet (for alderen 3–26 år) gjelder atferd hjemme og i familielivet og fylles ut av en forelder eller en annen foresatt.
 • Lærerskjemaet (for alderen 3–18 år) innhenter lærerens erfaringer med barnets/ungdommens adaptive ferdigheter på skolen. 

Vineland-3 kan administreres helt digitalt, med papirversjon eller i kombinasjon (administrering med papir og penn og digital resultatsammenstilling og rapportgenerering).

Fordeler med Vineland-3

 • Oppdatert versjon med nye skandinaviske normer og endrede utsagn
 • Domenene tilsvarer de tre brede domenene for adaptiv funksjon som er spesifisert i DSM-5 – kommunikasjon, dagliglivets ferdigheter og sosialisering.
 • Vineland-3 kan brukes i en rekke ulike sammenhenger der det er behov for å vurdere hvordan et barn eller en ungdom fungerer i hverdagen. Domene- og underdomeneskårene og den samlede skåren for generelle adaptive ferdigheter er viktige ved utredning og diagnostisering, planlegging og oppfølging av behandlingstiltak, utforming av støttetiltak og i forskning.
 • Ny mulighet for digital administrering, resultatsammenstilling og rapportgenerering.
offset_610319
offset_351468

Bruksområde

Ved all utredning av barn er det viktig å få et bilde av adaptive ferdigheter i hverdagen. Dette har alltid vært en selvfølge når det gjelder barn som antas å ha svak begavelse, men det er minst like viktig når problemstillingen gjelder allmenne utviklings- eller atferdsproblemer.

 • Vineland-3 kan blant annet brukes ved diagnostisering av globalt forsinket psykisk utvikling, intellektuell funksjonsnedsettelse og autismespekertilstander.
 • Vineland-3 kan være et viktig redskap både ved vurdering av en persons nåværende utviklingsnivå og ved vurdering av behandlingstiltak ved oppfølging.
 • Vineland-3 kan brukes i forbindelse med ulike typer forskning der utvikling og funksjonsnivå hos personer med eller uten funksjonsnedsettelser undersøkes.

Administreringsmetode

Papirversjon:

 • manual
 • lærerskjema og foreldreskjema
 • resultatsammenstilling (på et separat ark)

Digital versjon i Q-global:

 • digital manual
 • digitalt lærerskjema og foreldreskjema
 • rapporter: resultatrapport, flerperspektivsrapport og progresjonsrapport

Vineland-3 kan administreres helt digitalt på skjermen ved hjelp av Q-global. Den digitale administreringen skåres og en rapport genereres i plattformen. Det er mulig å la respondenten (læreren eller den foresatte) besvare spørreskjemaene direkte på dataskjermen eller ved å sende en lenke via e-post:

 • Skjermadministrering – respondenten besvarer Vineland-3 direkte på skjermen hos testlederen. Testlederen kan så generere en rapport automatisk.
 • Fjernadministrering – testlederen sender en lenke til respondenten via en e-postinvitasjon. Respondenten besvarer skjemaet, og testlederen kan deretter generere en rapport automatisk.
 • Manuell innskriving – det er også mulig å administrere Vineland-3 på papir og deretter legge inn svarene, skåre digitalt og deretter generere rapporter digitalt i Q-global.
AdobeStock_213197346
Classroom_1_RGB

Vill du veta mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til Vineland-3, eller vil du bestille en produktpresentasjon i forbindelse med lanseringen? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.

Vennligst velg hvilken test og/eller hvilket spørreskjema du ønsker mer informasjon om.
Skriv gjerne dine spørsmål i kommentarfeltet.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top