Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Affektiv problematikk

Om affektiv problematikk

Klinisk depresjon er en vanlig psykiatrisk diagnose med symptomer som nedstemthet, energitap og redusert aktivitet. Depresjon fører ofte også til apetittendringer, redusert selvtillit og selvkritiske tanker. Dessuten kan nedstemtheten påvirke den daglige funksjonen. Det kan bli vanskeligere å utføre arbeidet og husarbeidet og å opprettholde relasjoner. Det finnes ulike former for depresjon, for eksempel sesongavhengig depresjon og postpartum-depresjon. Alvorsgraden kan også variere, fra mild, moderat eller alvorlig depresjon til vedvarende depressiv sykdom (dystymi).

For å kartlegge depresjon og angst hos barn og ungdom har vi utviklet Becks ungdomsskalaer. Her finner du screeningverktøy for områdene angst, sinne, depresjon, normbrytende atferd og selvbilde. De fem korte spørreskjemaene kan administreres separat eller i kombinasjon med hverandre.

Blant produktene våre finnes også den velkjente depresjonsskalaen Beck Depression Inventory (BDI-2). Med denne selvvurderingsskalaen kan du som kliniker vurdere og utrede depresjon hos klienter i aldersintervallet 13–80 år.

I tillegg til affektiv problematikk er også angstsyndrom vanlig ved psykiatriske diagnoser. Alle mennesker kan oppleve angst av og til, ofte som en naturlig og adaptiv reaksjon på farlige eller usikre situasjoner. Overdreven uro kan derimot kalles for angstsyndrom. I slike tilfeller er personen ofte også urolig eller fylt av angst uten at det finnes noen umiddelbar fare. Det kan dreie seg om symptomer som konsentrasjonsvansker, irritabilitet og gjenvendende tanker som er vanskelige å kontrollere, og som påvirker den daglige funksjonen. Eksempel på angstsyndrom er fobier (agorafobi, sosial angst, spesifikk fobi), panikksyndrom og tvangssyndrom (OCD).

Med Beck Anxiety Inventory (BAI) kan opplevd angst og uro vurderes med selvvurderingsskjema for alderen 17 år og eldre.

Vil du vite mer om andre produkter som kan støtte deg i vurderingen av nedstemthet og angst, og hvordan du kan bruke dem i arbeidet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.