Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Barn, psykiske helseproblemer og covid-19

offset_610323_LowRe

I begynnelsen av 2020 ble verden rammet av covid-19-pandemien. En av gruppene som er blitt rammet, er barn og ungdom. Selv om barn og ungdom generelt ikke blir alvorlig rammet av covid-19-infeksjon, har pandemien fått mange andre konsekvenser for barn. For noen har gjennomgått infeksjon fått en stor påvirkning på livet. For andre kan det handle om nærstående som har blitt rammet av sykdommen, ikke å kunne gå på skolen som vanlig, manglende sosialt samvær med familie og venner, ikke å kunne engasjere seg i fritidsaktiviteter som vanlig, en endret familiesituasjon som følge av restriksjonene som har blitt innført, eller lignende utfordringer. Covid-19-pandemien har med andre ord påvirket barn og ungdom både direkte og indirekte, og mange studier viser nå at stadig flere barn og unge opplever psykiske helseproblemer som følge av pandemien. For eksempel viser to aktuelle systematiske oversikter at flere barn og unge rapporterte om angst, depresjon og atferdsproblematikk under pandemien enn før pandemien (Meherali et al., 2021 eller Samji et al., 2021), og at det haster med å finne effektive intervensjoner for denne gruppen. Nedenfor finner du forslag til tester og vurderingsinstrumenter som kan være til hjelp i arbeidet med å utrede barn og ungdom, samt artikler om emnet.

Referanser:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/7/3432

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/camh.12501

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.